Cod etic/deontologic/ de conduită

 

Codul de conduită etică şi profesională al angajaţilor din cadrul Primăriei Comunei Suseni, poate fi consultat aici.