Urbanism

Solicitare Certificat de urbanism:
1. Cerere/completată și semnată
2. Copia actului de identitate/Certificat de înregistrare pentru presoane juridice
3. Plan de situație
4. Plan de amplasament
5. Extras de carte funciară
6. Chitanța privind achitarea taxei de emitere a Certificatului de urbanism
(1000 mp 8 lej, peste 1000 mp 8 lej+0,01%)

Pentru descărcarea formularului de cerere, vă rugăm apăsați aici.


Solicitare Autorizații de construire/demolare
1. Cerere de emitere a Autorizației de construire/ demolare completată și semnată.
2. Copia actului de identitate/Certificat de înregistrare pentru presoane juridice
3. Proiect tehnic
4. Certificat de urbanism valabil împreună cu avizele și autorizațiile solicitate în cadrul acesteia.
5. Extras de carte funciară valabilă
6. Chitanța privind emiterea taxei de emitere A autorizației de construire
0,5% - pentru persoane fizice și 1% pentru persoane juridice din valoarea Construcții și Montaj aferent Devizului general.