Asistență socială

PRESTAȚII ȘI SERVICII SOCIALE

1. Venit minim de incluziune:

 • Acte necesare - PDF
 • Bunuri care conduc la excluderea VMI - PDF
 • Formularul standard de cerere VMI și declarație de propria răspundere - PDF
 • Angajament de plată - PDF
 • Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal - PDF

2. Ajutor încălzire:

 • Acte necesare - PDF
 • Cerere și declarație de propria răspundere - PDF
 • Valori de prag - PDF
 • Angajament de plată - PDF
 • Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței - PDF

 

PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE, PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, MONITORIZAREA ASISTENȚI PERSONALI ȘI EVALUARE

1. Copil cu dizabilitate

2. Persoană adultă cu dizabilitate

 

PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

1. Indemnizația creșterea copilului:

 • Acte necesare - indemnizație - PDF
 • Acte necesare - copii cu handicap - PDF
 • Cerere tip - PDF
 • Adeverința angajator - PDF

2. Alocația de stat pentru copil:

 • Acte necesare - PDF
 • Cerere tip - PDF

3. Stimulent de inserție:

 • Acte necesare - PDF
 • Cerere tip - PDF
 • Adeverința angajator - PDF

4. Părinți plecați la muncă în străinătate