Informaţii utile

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

SVSU Suseni - Deák Csaba Tel: 0731-031.074

                       - Egyed Imre Tel: 0731-031.076

SVSU Chileni - Kolozsi Géza Tel: 0745-072.394

SVSU Valea Strâmbă - Gál István Tel: 0731-031.073

 

Cabinet medical Dr. Madarász K. Enikő

537305 comuna Suseni, sat Suseni, Str. Ciumani, nr. 34,

Tel.: 0366-406056, e-mail: cabmedfam@yahoo.com

Cabinet medical Dr. Zrinyi Erika

537305 comuna Suseni, sat Suseni, Str. Marosfalva, nr. 7,

Tel.: 0743-046.193

Cabinet medical Dr. Tamás Ferencz

537309 comuna Suseni, sat Valea Strâmbă, Str. Chileni, nr. 86,

Tel.: 0266-350.252                                  

Cabinet de stomatologie Dr. Lőrinczi Csaba

537305 comuna Suseni, sat Suseni, Str. Marosfalva, nr. 7,

Tel.: 0744-260.760

Cabinet de stomatologie Dr. Bartalis Ervin

537309 comuna Suseni, sat Valea Strâmbă, Str. Marosfalva, nr. 7,

Tel.: 0752-031.528

 

Poştă

537305 comuna Suseni, sat Suseni, Str. Centru, nr. 9,

Tel.: 0266-350022

 

Şcoala Gimnazială Elekes Vencel 

537305 comuna Suseni, sat Suseni, Str. Școlii, nr. 10,

Tel.: 0266-350005

 

Poliţia

537305 comuna Suseni, sat Suseni, Str. Școlii, nr. 2,

Tel.: 0266-350008

 

Casa de cultură "Lázár István"

537305 comuna Suseni, sat Suseni, Str. Centru, nr. 8

Tel.: 0728-911240, e-mail: kultura@suseni.ro

Biblioteca comunală

537305 comuna Suseni, sat Suseni, Str. Centru, nr. 8

Tel.: 0728-911240, e-mail: kultura@suseni.ro

Casa de cultură din Valea Strâmbă

537309 comuna Suseni, sat Valea Strâmbă

Tel.: 0728-911240, e-mail: kultura@suseni.ro

Casa de cultură din Chileni

537306 comuna Suseni, sat Chileni

Tel.: 0728-911240, e-mail: kultura@suseni.ro