Organigramă

Organigrama aparatului de specialitate al primarului Comunei Suseni se poate citi aici.