Ședințe publice/anunțuri/minute

 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - aprobarea situațiilor deosebite și a criteriilor în baza cărora se pot acorda ajutoare de urgență din bugetul local

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire casă de vacanță în comuna Suseni, sat Senetea, fără număr

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2025

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativaprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și demararea procedurii de concesionare a Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativaprobarea atribuirii Contractelor de delegare a gestiunii activităților de sortare și de eliminare prin depozitare a deșeurilor menajere

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativaprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în Comuna Suseni

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativaprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe, proiecte și acțiuni culturale în comuna Suseni”, pe anul 2024 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativaprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților sportive în comuna Suseni”, pe anul 2024 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ -  aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților de tineret în comuna Suseni”, pe anul 2024

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - aprobarea bugetul pe anul 2024

Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică - varianța finală de stemă

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - varianța finală de stemă

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - impozite și taxe locale pe anul 2024