Proiecte de acte normative aflate în consultare publică

 

Aprobarea situațiilor deosebite și a criteriilor în baza cărora se pot acorda ajutoare de urgență din bugetul local

Proiect de hotărâre nr. 38

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

 

Aprobarea atribuirii Contractelor de delegare a gestiunii activităților de sortare și de eliminare prin depozitare a deșeurilor menajere și a deșeurilor nepericuloase 

Proiect de hotărâre nr. 39

 

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire casă de vacanță în comuna Suseni, sat Senetea, fără număr, județul Harghita

Proiect de hotărâre nr. 37

 

Indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2025 cu rata inflației de 10,4%

Proiect de hotărâre nr. 22

 

Aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților de
tineret în comuna Suseni”, pe anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 12

Anexa

 

Aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților
sportive în comuna Suseni”, pe anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 11

Anexa

 

Aprobarea ”Programului anual de finanțare nerambursabilă pentru programe,
proiecte și acțiuni culturale în comuna Suseni”, pe anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 10

Anexa

 

Aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a Serviciului de utilitate
publică de distribuție a gazelor naturale în Comuna Suseni, Județul Harghita și a
documentației de atribuire

Proiect de hotărâre nr. 9

Anexa

 

Aprobarea atribuirii Contractelor de delegare a gestiunii activităților de sortare și
de eliminare prin depozitare a deșeurilor menajere și a deșeurilor nepericuloase și a
taxelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare în comuna Suseni

Proiect de hotărâre nr. 8

Anexa

 

Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și demararea
procedurii de concesionare a Serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor
naturale în Comuna Suseni, Județul Harghita

Proiect de hotărâre nr. 7

Anexa

 

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Comunei Suseni

Proiect de hotărâre nr. 6

Anexa

 

Însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Suseni, județul Harghita

Proiect de hotărâre nr. 59

Descrierea proiectelor de stemă și variantele

 

Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 60

Anexa