Persoana responsabilă Legea 544/2001

 

Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Lovász Rita, inspector în cadrul Primăriei Comunei Suseni.

Tel.: 0266-350077, e-mail: registratura@suseni.ro, primaria@suseni.ro