Programul anual al achizițiilor publice 1

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 se poate citi aici.