Senetea

Este situat la 6 km sud-est de Chileni, între pârâul Mureș și pârâul Seneta. În 1862, după marele incendiu, Mihály Borka, un agricultor din Chileni, s-a stabilit pe lângă Mureș. Mai târziu, aici s-au stabilit și oameni din Voșlobeni, din Heveder. În 1946, 10 familii locuiau lângă apă prin ruperea moșiei “Faluszabadja”. Deoarece aici a fost defrișată pădurea, oamenii îi numesc pe secerătorii de pădure „orotas”. Copiii mergeau la școală în Suseni și Voșlobeni. Mica așezare avea patru mori de apă, un concasor de scoarță și un fierăstrău de apă. Astfel, viața satului era legată de morile de apă și de tăierea scândurilor. Surse bune de apă potabilă erau fântâna lui Kútdombja și fântâna lui Bicsak Pál. În 1992, mica așezare avea 15 locuitori.
 (Sursa: cartea „Faluturizmus a gyergyói medencében”)