Anunțuri publice

Anunț de participare

 

Anunț de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ”Programului anual de finanțare nerambursabilă a activităților sportive din comuna Suseni” pe anul 2024

Autoritatea contractantă: Comuna Suseni, cod fiscal: 4367701, cu sediul în Suseni, str. Ciumani, nr.3, jud. Harghita, tele

...
Citește mai mult...

Ajutorul de încălzire

 

Anunț privind depunerea dosarelor pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie

Începând cu 16 octombrie 2023, se preiau cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie.

Categorii de beneficiari:
Pot beneficia de

...
Citește mai mult...


Anunț Venit Minim de Incluziune

 

Compartimentul Asistență Socială Suseni informează cetățenii cu domiciliul legal în teritoriul comunei Suseni că, începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).

În perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2023

...
Citește mai mult...

Anunț public - cadastru

Citește mai mult...

Anunț public - cadastru 2

Citește mai mult...

Anunț public - „CONSTRUIRE CRESCĂTORIE DE PORCI”, situat în Comuna Suseni, sat. Valea Strâmbă

Studiu de impact rezumat - „CONSTRUIRE CRESCĂTORIE DE PORCI”, situat în Comuna Suseni, sat. Valea Strâmbă, județul Harghita

Studiu de impact rezumat

Plan de încadrare în zona

Plan de amplasament

Planșa

Citește mai mult...

Anunț de participare

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA SUSENI, cod fiscal: 4367701 str.Ciumani,nr.3, Suseni, judeţul Harghita, telefon 0266350077, e-mail:primaria@suseni

...
Citește mai mult...