A természetes vagy jogi személyeknek nyújtott vissza nem térítendő támogatások éves kimutatása